เกี่ยวกับเรา

บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด

เริ่มก่อตั้งบริษัทในปี 2547 ในปัจจุบันบริษัทฯ มี 2 สาขา คือ สำนักงานใหญ่ คลอง 7 และสาขาตลาดไท เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ดีเยี่ยม ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกๆ ท่าน ทำให้เราได้รับรางวัล “Best Of The Best President Award” และ รางวัล “President Award” ติดต่อกันมากกว่า 10 ปี ยิ่งไปกว่านั้นเรายังมีบริษัทในเครืออีกหลายบริษัทจึงส่งผลให้เราสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีให้กับลูกค้า

เรายึดหลัก “TOYOTA WAY” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด

คือชุดของหลักการและพฤติกรรมที่เป็นในแนวทางการบริหารจัดการและระบบการผลิตของโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่น โดยใช้ชื่อว่า “The Toyota Way 2001” ประกอบด้วยหลักการในสองประเด็นหลัก ได้แก่ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและความเคารพต่อผู้คน