ความก้าวหน้า

เราสรรหาบุคลากร และพัฒนาบุคลากรทุกระดับชั้น

เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการบริหารจัดการตำแหน่งหน้าที่อย่างชัดเจน เราไม่หยุดสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากรของเรากล้าที่จะคิดสร้างสรรค์ กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเรา ที่กระตุ้นให้บุคลากรของเราพัฒนาไปสู่สากล

โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ เรามีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการช่าง การซ่อมตัวถังและสี การอบรมด้านการประสานงานและการดูแลของทีมที่ปรึกษาการขาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสนับสนุนข้อมูลต่างๆ เป็นต้น

กิจกรรมของเรา

ท่องเที่ยวต่างประเทศ

ตรวจสุขภาพประจำปี

อบรมพัฒนาบุคลากร

อพยพ ดับเพลิงหนีไฟ

ท่องเที่ยวประจำปี

งานเลี้ยงประจำปี