เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ

รายละเอียดงาน

 • เช็คสภาพรถ
 • ตีราคารถและเจรจารกับลูกค้า
 • ประสานงานในแผนกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชายหรือหญิง
 • อายุ 20-45 ปี
 • วุฒิการศึการษา ตั้งแต่ปวส.ขึ้นไป
 • สาขา ช่างยนต์หรือใกล้เคียง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office และ Google Sheet ได้
 • ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เช็คความหนาของสีได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถติดต่อสื่อสารและใช้ภาษาไทยได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • สามารถปฏิบัติงาน วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ได้

สวัสดิการ

 • โบนัส
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • เบี้ยขยัน
 • Incentive
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • เครื่องแบบ
 • เงินช่วยเหลือโอกาสต่างๆ
 • เบี้ยเลี้ยงการฝึกอบรม
 • ตรวสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการประกันสังคม