ช่างพ่นสี

รายละเอียดงาน

 • ทำความสะอาดชิ้นงานและทำการพ่นสี
 • ตรวจสอบชิ้นงานที่พ่นสีเสร็จ และ ทำการอบสี
 • ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการพ่นสี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ในด้านการเตรียมพื้น 3-5 ปี
 • ประสบการณ์ด้านรถยนต์
 • ทำงานจันทร์ – เสาร์ 8.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • โบนัส
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • เบี้ยขยัน
 • Incentive
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • เครื่องแบบ
 • เงินช่วยเหลือโอกาสต่างๆ
 • เบี้ยเลี้ยงการฝึกอบรม
 • ตรวสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการประกันสังคม